Kontakt

Tidsbestilling for nye patienter
Telefon: 22 95 36 05
Mandag- torsdag kl. 08.30-10.30
Der kan ikke lægges besked.

Med henvisning fra din praktiserende læge er behandlingen gratis.

Uden for åbningstiderne kan der hentes akut hjælp hos egen læge, vagtlæge eller de psykiatriske skadestuer.

Åben videotid for allerede tilknyttede patienter

Der er altid mulighed for at kontakte psykiater på min læge-app, også uden aftale.

Recepter
Almindelige recepter kan bestilles på min læge-app i almindelig åbningstid.
Recept på afhængighedsskabende medicin kun ved personligt fremmøde.