Kontakt

Tidsbestilling for nye patienter
Telefon: 30 29 78 14
Mandag og tirsdag kl. 08.30-09.00
Der kan ikke lægges besked.

Med henvisning fra din praktiserende læge er behandlingen gratis.

Uden for åbningstiderne kan der hentes akut hjælp hos egen læge, vagtlæge eller de psykiatriske skadestuer.

Telefontid for allerede tilknyttede patienter

Mandag-fredag kl. 14-­14.30 på andet telefon-nummer.

Recepter
Almindelige recepter kan bestilles i telefontid kl. 14­-14.30
Recept på afhængighedsskabende medicin kun ved personligt fremmøde.