Info

Vi tilbyder:
Diagnosticering samt medicinsk behandling.
Dette kan evt. kombineres med grupper, akupunktur og NADA.
Vi tilbyder ikke samtaleterapi, som skal foregå hos psykolog.

Henvisning
En henvisning gælder til 10 konsultationer.
Du skal have henvisning fra din praktiserende læge inden du kan få tid til din første konsultation.
Patienter henvist af forsikringen, skal medbringe forsikringspapirer ved første konsultation.

Medbringes
Sygesikringskortet medbringes ved hver konsultation og indlæses ved ankomst.

Besked til egen læge
Vi sender rutinemæssigt besked til egen læge.

Pårørende
Pårørende er altid velkomne! Det bedrer ofte behandlingen, at de pårørende er medinddraget.
Det er en god idé at medbringe pårørende til 1. eller 2. samtale.
Der gives kun information til pårørende, hvis du giver tilladelse til det.

Grupper
Mindfulness, depression, angst, søvn, ADHD, akupunktur og NADA-behandling ­kan foregå i gruppe.

www.sundhed.dk
Vi søger på www.sundhed.dk, relevante oplysninger om din medicin, laboratoriesvar m.m.

Indgang
Når du ankommer, skal du registrere dig med dit sygesikringskort.

Konsultationsvarighed
Vi har 3 patienter pr time, dvs. knap 20 minutter/patient.
Ved længerevarende behandling med opfølgende kontrol, er konsultationstiden 10-­15 minutter.

Ved for lang ventetid
Oplysning om andre speciallæger i psykiatri findes på www.sundhed.dk