Info

Vi tilbyder:
Diagnosticering samt medicinsk behandling.
Dette kan evt. kombineres med gruppe, akupunktur og NADA.
Vi tilbyder ikke samtaleterapi, som skal foregå hos psykolog.

Henvisning
En henvisning gælder til 10 konsultationer.
Du skal have henvisning fra din praktiserende læge inden du kan få tid til din første konsultation.
Patienter henvist af forsikringen, skal medbringe forsikringspapirer ved første konsultation.

Medbringes
Sygesikringskortet medbringes ved hver konsultation og indlæses ved ankomst.

Besked til egen læge
Vi sender rutinemæssigt besked til egen læge.

Pårørende
Pårørende er altid velkomne! Det bedrer ofte behandlingen, at de pårørende er medinddraget.
Det er en god idé at medbringe pårørende til 1. eller 2. samtale.
Der gives kun information til pårørende, hvis du giver tilladelse til det.

Grupper
ADHD-, akupunktur- og NADA-behandling ­kan foregå i gruppe.
Derudover kan vi henvise til angst- og depressions-gruppe i Hillerød.

www.sundhed.dk
Vi søger på www.sundhed.dk, relevante oplysninger om din medicin, laboratoriesvar m.m.

Indgang
Når du ankommer, skal du registrere dig med dit sygesikringskort.

Konsultationsvarighed
Vi har 3 patienter pr time, dvs. knap 20 minutter/patient.
Ved længerevarende behandling med opfølgende kontrol, er konsultationstiden 10-­15 minutter.

Ved speciallægens fravær
kan oplysning om andre speciallæger i psykiatri findes på www.sundhed.dk

OBS
GRUNDET CORONA VIL KONSULTATIONER
FOREGÅ PÅ TELEFON OG VIDEO NÅR DETTE ER MULIGT