Afbud

Udeblivelser uden afbud:
Hvis du udebliver fra samtaler og ikke ringer i løbet af de kommende 14 dage efter udeblivelsen, vil behandlingsforløbet blive afsluttet.
Hvis du har faste tider, eller hvis du har fået flere tider (f.eks til udredning) vil kommende tider blive slettet.

Afbud:
Afbud kræver en uopsættelig årsag hertil, for eksempel betydelig sygdom, indlæggelse etc.