Gruppe 2

Hvis du er i sygesikringsgruppe 2 i den offentlige sygesikring, kan du frit søge behandling hos speciallæger uden forudgående henvisning fra din praktiserende læge.

Jævnfør gældende aftale, er der ikke ventetid på behandling.
Gruppe 2 patienter med kan ringe på tlf. 20 82 36 05 for tidsbestilling.

Gruppe 2 patienter får refunderet hele beløbet for behandlingen. Dette sker ved at kontakte kommunens borgerservice.
Læs om sygesikringsgruppe 2 på www.sundhed.dk

Hvis du ønsker at skifte sikringsgruppe, træder virkningen i kraft senest 14 dage efter kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. Hvis du vil skifte tilbage igen, kan dette tidligst finde sted efter 1 år.

Du kan nemt skifte fra sygesikringsgruppe på www.borger.dk