Indberet

Indberetninger:

Såfremt klinikkens patienter ønsker at give ros/ris til klinikken, kan det gøres via følgende link: ros/ris.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Sundhedsstyrelsen via følgende link:
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Dansk Patient Sikkerheds Database via følgende link: http://www.dpsd.dk/

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan rettes henvendelse til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. mail: pob@patientombuddet.dk, www.patientombuddet.dk

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/klagemuligheder-og-erstatning/Sider/Klager-vedr-praktiserende-laege,-speciallaege-og-andre-behandlere.aspx

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: http://www.patientforsikringen.dk/da/Patienter/Anmeld-sag.aspx