Indberet

Indberetninger:

Såfremt klinikkens patienter ønsker at give ros/ris til klinikken, kan det gøres via følgende link: ros/ris.

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Sundhedsstyrelsen via følgende link:
https://blanket.laegemiddelstyrelsen.dk/forms/hcpform/reactions/

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Dansk Patient Sikkerheds Database via følgende link: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan rettes henvendelse til
Styrelsen for patientklager:
https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/klagemuligheder-og-erstatning/Sider/Klager-vedr-praktiserende-laege,-speciallaege-og-andre-behandlere.aspx

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: https://pebl.dk/