Præsentation

Psykiatrisk praksis.
Psykiatrisk praksis har aftale med Sygesikringen.
Vi behandler personer over 18 år med psykiske lidelser.
Patienter behandles uden beregning, når der foreligger en henvisning fra din praktiserende læge.
Grundet stor tilgang er der desværre mange måneders ventetid.

Hvis du har sundhedsforsikring eller er gruppe 2-patient, kan du komme til med det samme.
Jævnfør gældende aftale, er der ikke ventetid på behandling.

Praksis behandler ikke demenslidelser, autisme og spiseforstyrrelser, som bør henvises til specialister inden for disse områder.
Praksis tilbyder ikke samtaleterapi, som skal foregå hos psykolog.

Bo Bojesen, speciallæge i psykiatri.
Før Bo Bojesen blev praktiserende psykiater, var han overlæge på psykiatrisk afdeling i Helsingør, Frederikssund og på Bispebjerg.
Bo Bojesen er overlæge i hæren og behandlingsansvarlig læge i Halsnæs Alkoholambulatorium i Frederiksværk og i Abstinens­ teamet, der kører i hele nordsjælland.
Bo Bojesen har specialiceret sig i psykofarmakologi og behandling af ADHD, depression, bipolær lidelse og alkoholoverforbrug. Praksis behandler derudover diverse andre psykiske lidelser.

Lone Lindberg
Lone er lægesekretær i Psykiatrisk Praksis. Hun har arbejdet i mange år på Psykiatrisk Center Nordsjælland i ambulatorium, skadestue og med forskning. Lone giver NADA-behandling og arbejder desuden i Abstinens-teamet som koordinator.